در این موضوع بررسی خواهد شد معماری مدرن در برزیل توسط جمعی از معماران خارجی و برزیلی.
*معماری مدرن برزیل تقریبا در نیمه اول قرن بیستم آغاز شد،که از معروفترین معماران آن دوره میتوان به Niemeyer, Mendes da Rocha, Bo Bardi, Heidy, Villanova Artigas, Costa اشاره کرد.
به هر حال در این موضوع پروژه های معاصر مدرن منتشر می شود.پروژه هایی که بین دهه اول قرن گذشته تا به حال ساخته شده است.

 

 

 Praça das Artes, Brasil Arquitetura, São Paulo, 2012IMG 4505

IMG 4532

IMG 4707

IMG 4721

12

 Museu do Amanhã, Santiago Calatrava, Rio de Janeiro, 2010
Popularly known as Calatrava's Cockroach

1

2

3

4

5

 SESC Jundiaí, Teuba Arquitetura e Urbanismo, Jundiaí, 2015

6

7

8

9

10

 Edifício 360°, Isay Weinfeld, São Paulo, 2013

11

13

15

Claudia Andujar Art Gallery, Arquitetos Associados, Brumadinho, 2015

16

17

18

19

 

تهیه کننده :گروه معماری آلند